آموزش انگلیسی روزمره Situational English

آموزش انگلیسی روزمره Situational English

آموزش انگلیسی روزمره Situational English را می توانید در این قسمت از فروشگاه بزرگ منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین دریافت کنید.

این کتاب به آموزش انگلیسی در سی و هفت موقعیت نظیر خرید، تماس تلفنی، ملاقات، مهمانی رفتن و … می پردازد. کتاب به شرح اندکی از موقعیت مورد بحث پرداخته و سپس با تمرین شنیدن و صحبت کردن عبارات موردنیاز برای این موقعیت کمک می کند تا بتوانیم آن ها را به زبان بسپاریم.

تکرار و تکرار تا جایی که بتوانیم بطور سلیس و روان آن عبارتها را ادا کرده و به اتوماتیک وار در مکالمه با دیگران به زبان بیاوریم.

  • محتویات این محصول:
  1. فایل PDF مجموعه ی آموزش انگلیسی روزمره Situational English
  2. فایل های صوتی مجموعه ی آموزش انگلیسی روزمره Situational English

تصاویری از این محصول

تعداد : یک DVD قیمت: 70560 ریال
افزودن به سبد