آموزش جامع زبان مجارستانی Hungarian Comprehensive

آموزش جامع زبان مجارستانی Hungarian Comprehensive

آموزش جامع زبان مجارستانی Hungarian Comprehensive را می توانید در این قسمت از فروشگاه بزرگ منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین دریافت کنید.

مجموعه ی Hungarian Comprehensive در واقع یکی از مجموعه های آموزش زبان مجارستانی است که از روش پیملزر (نصرت) استفاده می کند. برای استفاده از این مجموعه دانش شما در زبان انگلیسی پیش نیاز است. از این مجموعه به منظور آموزش سریع زبان مجارستانی به صورت صوتی استفاده کنید.

Hungarian Comprehensive

The Pimsleur® Method is the foundation upon which every Pimsleur course is built. It’s a scientifically proven set of principles designed to take a learner directly to the heart of the language, eliminating noise, confusion, and information overload.

People all over the world are using Pimsleur programs to start speaking and understanding new languages quickly and easily. If you haven’t experienced it for yourself, you may find it hard to believe that something so simple could work so well. The Pimsleur Method is made up of a few key principles:

  • محتویات این محصول:
  1. فایل PDF کتاب مجموعه ی آموزش جامع زبان مجارستانی Hungarian Comprehensive
  2. فایل های صوتی مجموعه ی آموزش جامع زبان مجارستانی Hungarian Comprehensive

تصاویری از این محصول

تعداد : یک DVD قیمت: 70560 ریال
افزودن به سبد