آموزش زبان دانمارکی Dejlige Danmark

آموزش زبان دانمارکی Dejlige Danmark

آموزش زبان دانمارکی Dejlige Danmark را می توانید در این قسمت از فروشگاه بزرگ منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین دریافت کنید.

Dejlige Danmark یک مجموعه ی کاربردی برای یادگیری زبان دانمارکی می باشد. فایل PDF کتاب به صورت مصور و رنگی می باشد. علاوه بر این، فایل های صوتی و فایل PDF کتاب تمرین هم در این مجموعه موجود است.

محتویات این محصول:

  • فایل PDF کتاب ها
  • فایل های صوتی
تعداد : یک DVD قیمت: 89000 ریال
افزودن به سبد