آموزش زبان چینی Speak Chinese 2

آموزش زبان چینی Speak Chinese 2

در این قسمت از فروشگاه بزرگ منابع زبان انگلیسی کاردوآنلاین قصد داریم آموزش زبان چینی Speak Chinese 2 را به شما عزیزان عرضه کنیم.

Speak Chinese 2

Features: 2 CDs, 102 minutes of audio * Printable PDF booklet* Speak right away! * Over 700 everyday words and phrases * Subjects and situations include city streets, restaurant, supermarket, classroom, doctor’s office, home, family, and more! * Animals * Classroom Words and Phrases * Household Words and Phrases * Calendar Words and Phrases * Telling Time * Weather Words and Phrases * Restaurant Words and Phrases * Breakfast, Lunch, and Dinner * Doctor’s Office Words and Phrases * Money Words and Phrases * Anatomy Words and Phrases * People and Family

CD 2 includes: At the Hotel * At the Restaurant * At the Post Office * Telephone Phrases * Shopping * At the Doctor * At the Pharmacy * & More!

Total Time: 2 hours (approx.)

  • محتویات این محصول:
  1. بزودی

تصاویری از این محصول

اگر موفق به ثبت سفارش نشدید با شماره 09336863931 (مدیر فروش کاردوآنلاین) تماس حاصل بفرمایید.

تعداد : یک DVD قیمت: 70560 ریال
افزودن به سبد