آموزش لغات اکراینی Vocabulearn Ukrainian

آموزش لغات اکراینی Vocabulearn Ukrainian

آموزش لغات اکراینی Vocabulearn Ukrainian را می توانید در این قسمت از فروشگاه بزرگ منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین دریافت کنید.

مجموعه ی آموزش لغات اکراینی Vocabulearn Ukrainian یک مجموعه ی بسیار موثر و در حال عین ساده و آسان است که لغات زبان اکراینی را به شما آموزش می دهد. از این گروه، مجموعه های دیگر آموزشی برای زبان های دیگر نیز منتشر شده است که اغلب بر روی فروشگاه کاردوآنلاین منتشر شده اند.

آموزش لغات اکراینی Vocabulearn Ukrainian به صورت دو زبانه تنظیم شده است تا به کسانی که از زبان اکراینی چیزی نمی دانند کمک کند تا دایره ی واژگان وسیعی را برای خود فراهم کنند.

Vocabulearn Ukrainian

Easy and effective, VocabuLearn presents useful vocabulary words (the building blocks of language) and expressions designed to greatly increase comprehension and improve pronunciation of the foreign language. Plus, VocabuLearn’s unique reversible/bilingual format allows non-English speaking students to learn English in the same way English speakers learn the target language — using the same cassettes and word lists. Level One emphasizes basic vocabulary and simple expressions.
  • محتویات این محصول:
  1. فایل PDF مجموعه ی آموزش لغات اکراینی Vocabulearn Ukrainian
  2. فایل های صوتی مجموعه ی آموزش لغات اکراینی Vocabulearn Ukrainian

تصاویری از این محصول

تعداد : یک DVD قیمت: 70560 ریال
افزودن به سبد