آموزش های ویدئویی گرامر وبسایت Coursera

آموزش های ویدئویی گرامر وبسایت Coursera

در این قسمت از فروشگاه بزرگ منابع زبان انگلیسی کاردوآنلاین قصد داریم آموزش های ویدئویی گرامر وبسایت Coursera را به شما عزیزان عرضه کنیم.

در این قسمت از فروشگاه کاردوآنلاین چهار بسته ی آموزشی کامل که فایل های ویدئویی و فایل های PDF تشکیل شده اند و از سمت وبسایت آموزشی Coursera تنظیم شده اند را به شما عرضه می کنیم. عناوین این بسته ها عبارت اند از:

  • Coursera Grammar and Punctuation
  • Coursera Conjunctions, Connectives and Adverb Clauses
  • Coursera – Introduction to Research for Essay Writing
  • Coursera Getting Started with Essay Writing

محتویات این محصول:

  • فایل های ویدئویی و فایل های PDF
تعداد : یک DVD قیمت: 350000 ریال
افزودن به سبد