آموزش ویدئویی لهجه آمریکایی Let’s Talk

آموزش ویدئویی لهجه آمریکایی Let’s Talk

آموزش ویدئویی لهجه آمریکایی Let’s Talk را می توانید در این قسمت از فروشگاه بزرگ منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین دریافت کنید.

آموزش ویدئویی لهجه آمریکایی Let’s Talk یکی دیگر از مجموعه های آموزش زبان انگلیسی ویدئویی است که برای زبان آموزانی در نظر گرفته شده است که قصد تقویت تلفظ و لهجه ی زبان انگلیسی دارند. این مجموعه به صورت درس به درس تنظیم شده است. البته از این گروه مجموعه های دیگری نیز تنظیم شده است که تمامی آنها را می توانید از فروشگاه کاردوآنلاین خریداری کنید.

  • محتویات این محصول:
  1. فایل های ویدئویی مجموعه ی آموزش لهجه آمریکایی Let’s Talk

تصاویری از این محصول

تعداد : یک DVD قیمت: 70560 ریال
افزودن به سبد