انگلیسی برای معدن داری Career Paths Mining

انگلیسی برای معدن داری Career Paths Mining

مجموعه ی انگلیسی برای معدن داری Career Paths Mining را می توانید در این قسمت از فروشگاه بزرگ منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین دریافت کنید.

مجموعه ی آموزش انگلیسی برای معدن داری Career Paths Mining برای آن دسته از زبان آموزانی است که در رشته ی معدن مطالعه کرده اند و سعی دارند زبان انگلیسی خود را در یک محیط کاری حرفه ای تقویت کنند. با ارائه کردن فضاها و واژه های تخصصی رشته ی معدن داری، کتاب آموزش انگلیسی برای معدن داری Career Paths Mining سعی می کند که هر چهار مهارت زبان انگلیسی شما را تقویت کند.

Career Paths: Natural Resources II – Mining

Career Paths: Natural Resources II – Mining is a new educational resource for mining professionals who want to improve their English communication in a work environment. Incorporating career-specific vocabulary and contexts, each unit offers step-by-step instruction that immerses students in the four key language components: reading, listening, speaking and writing. Career Paths: Natural Resources II – Mining addresses topics including types of ore, exploration methods, mining techniques, effects on the environment and industry safety.

The series is organized into three levels of difficulty and offers a minimum of 400 vocabulary terms and phrases. Every unit includes a test of reading comprehension, vocabulary and listening skills and leads students through written and oral production.

Books 1-3 of Career Paths: Natural Resources II – Mining are rated for the Common European Framework of Reference for Languages at A1, A2 and B1 respectively.

  • محتویات این محصول:
    1. فایل PDF کتاب Career Paths: Natural Resources II – Mining
    2. فایل های صوتی کتاب Career Paths: Natural Resources II – Mining
    3. فایل های ویدئویی کتاب Career Paths: Natural Resources II – Mining

تصاویری از این محصول

تعداد : یک DVD قیمت: 70560 ریال
افزودن به سبد