خودآموز زبان دانمارکی Teach Yourself Danish

خودآموز زبان دانمارکی Teach Yourself Danish

خودآموز زبان دانمارکی Teach Yourself Danish را می توانید در این قسمت از فروشگاه بزرگ منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین دریافت کنید.

مجموعه ی خودآموز زبان دانمارکی Teach Yourself Danish به تمامی زبان آموزان سطح صفر کمک می کند که زبان دانمارکی را فرا بگیرند. روشی که این سری آموزشی در پیش می گیرد بر اساس آخرین تحقیقات و روش های آموزش بنا نهاده شده است.

مجموعه یخودآموز زبان دانمارکی Teach Yourself Danish که توسط افراد صاحب نظر در آموزش زبان های خارجی تنظیم شده است، شما را از سطح صفر به توانایی صحبت کردن به زبان دانمارکی می رساند. تمرین های گرامر، مکالمات روزمره، نکات فرهنگی، تمرین های قدم به قدم در تلفظ، واژگان پر کاربرد، لیست افعال با قاعده و بی قاعده، واژه نامه ی دو زبانه و بسیاری از موارد دیگر فقط بخشی از محتویات مجموعه ی خودآموز زبان دانمارکی Teach Yourself Danish می باشد.

Teach Yourself Danish

All Teach Yourself Complete Language Courses include:

 • Up-to-date, graded interactive dialogues
 • Graded units of culture notes, grammar, and exercises
 • Step-by-step guides to pronunciation
 • Practical vocabulary
 • Regular and irregular verb tables
 • A bilingual glossary
 • A clear, uncluttered, and user-friendly layout
 • Self-assessment quizzes to test progress
 • Fully updated audio recordings on CD for easy access and review
 • محتویات این محصول:
 1. فایل PDF مجموعه ی خودآموز زبان دانمارکی Teach Yourself Danish
 2. فایل های صوتی مجموعه ی خودآموز زبان دانمارکی Teach Yourself Danish

تصاویری از این محصول

تعداد : یک DVD قیمت: 70560 ریال
افزودن به سبد