خودآموز زبان مجارستانی Teach Yourself Hungarian

خودآموز زبان مجارستانی Teach Yourself Hungarian

خودآموز زبان مجارستانی Teach Yourself Hungarian را می توانید در این قسمت از فروشگاه بزرگ منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین دریافت کنید.

مجموعه ی خودآموز زبان مجارستانی Teach Yourself Hungarian به تمامی زبان آموزان سطح صفر کمک می کند که زبان مجارستانی را فرا بگیرند. روشی که این سری آموزشی در پیش می گیرد بر اساس آخرین تحقیقات و روش های آموزش بنا نهاده شده است.

مجموعه ی خودآموز زبان مجارستانی Teach Yourself Hungarian که توسط افراد صاحب نظر در آموزش زبان های خارجی تنظیم شده است، شما را از سطح صفر به توانایی صحبت کردن به زبان مجارستانی می رساند. تمرین های گرامر، مکالمات روزمره، نکات فرهنگی، تمرین های قدم به قدم در تلفظ، واژگان پر کاربرد، لیست افعال با قاعده و بی قاعده، واژه نامه ی دو زبانه و بسیاری از موارد دیگر فقط بخشی از محتویات مجموعه ی خودآموز زبان مجارستانی Teach Yourself Hungarian می باشد.

Teach Yourself Hungarian

With this book, Hungarian is attainable for any beginning student. You can use Teach Yourself Hungarian Complete Course at your own pace or as a supplement to formal courses. This complete course is based on the very latest learning methods and designed to be enjoyable and user-friendly.

Prepared by experts in the language, Teach Yourself Hungarian begins with the basics and gradually promotes you to a level of smooth and confident communication, including:

  • Up-to-date, graded interactive dialogues
  • Graded units of culture notes, grammar, and exercises
  • Step-by-step guide to pronunciation
  • Practical vocabulary
  • Regular and irregular verb tables
  • Plenty of practice exercises and answers
  • Bilingual glossary
  • محتویات این محصول:
  1. فایل PDF مجموعه ی خودآموز زبان مجارستانی Teach Yourself Hungarian
  2. فایل های صوتی مجموعه ی خودآموز زبان مجارستانی Teach Yourself Hungarian

تصاویری از این محصول

تعداد : یک DVD قیمت: 70560 ریال
افزودن به سبد