دیکشنری زبان اسپاینایی کالینز

دیکشنری زبان اسپاینایی کالینز

دیکشنری زبان اسپاینایی کالینز را می توانید در این قسمت از فروشگاه بزرگ منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین دریافت کنید.

یکی از بهترین دیکشنری های زبان اسپانیایی دیکشنری زبان اسپاینایی کالینز است که در این قسمت آن را برای شما در نظر گرفته ایم. دیکشنری های زبان اصلی به همراه زبان انگلیسی اغلب با دشواری های خاص خودشان در بازار ایران یافت می شوند. داشتن یک دیکشنری جذاب و مفید در روند یادگیری یک زبان می تواند بسیار مفید باشد. دیکشنری زبان اسپانیایی کالینز را در فروشگاه کاردوآنلاین خریداری کنید.

Collins Spanish Dictionary

First published in 1971, the Collins Spanish Dictionary pioneered a new approach to bilingual dictionary publishing which continues to inspire millions of language users today. With wide-ranging coverage of contemporary Spanish and English, a wealth of examples and idioms, and a clear layout, this remains the ideal dictionary for advanced learners and professionals using Spanish.

  • محتویات این محصول:
  1. دیکشنری زبان اسپاینایی کالینز

تصاویری از این محصول

تعداد : یک DVD قیمت: 70560 ریال
افزودن به سبد