زبان مجارستانی 2 Itt Magyarorszag

زبان مجارستانی 2 Itt Magyarorszag

زبان مجارستانی 2 Itt Magyarorszag را می توانید در این قسمت از فروشگاه بزرگ منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین دریافت کنید.

دروس این دوره شامل آموزش مجارستانی بر پایه دانش دستوری برای سطح ابتدایی تا متوسطه می باشد. که می تواند  در کلاس درس و و همچنین به عنوان یادگیری فردی مورد استفاده قرار گیرد. سطح یک و دوم این دوره شامل شامل بخش های دستوری، جداول خلاصه شده گرامری، واژه نامه از کلمات جدید، تصویر تمرینات برای بهبود صحبت کردن و همچنین تمرینات برای تمرین زبان و دستور زبان نوشتاری است.

Itt Magyarorszag 2

This course gives proficiency in everyday Hungarian, based on well-founded grammatical knowledge both at beginners’ and intermediate level and can be used in the classroom as well as for individual learning.

1st and 2nd volumes contain:

twenty, identically structured units;

clear tables summarising the most important grammatical constructions;

a glossary of new words;

revised texts which introduce the learner to the most common speech situations;

picture exercises to improve oral fluency as well as exercises to practice contemporary written and oral language and grammar.

The audio material contains the readings of the units and some of the sample dialogues.

The supplementary volume includes:

a key to the exercises;

a glossary of words and grammatical terms in five languages (Hungarian, English, German, French and Italian);

a Hungarian-English and Hungarian-German contrastive introduction to the new vocabulary and grammatical constructions of each individual unit.

  • محتویات این محصول:
  1. فایل PDF
  2. فایل های صوتی

تصاویری از این محصول

تعداد : یک DVD قیمت: 70560 ریال
افزودن به سبد
برچسپ ها: