مجموعه زبان انگلیسی Reading Explorer

مجموعه زبان انگلیسی Reading Explorer

مجموعه زبان انگلیسی Reading Explorer را می توانید در این قسمت از فروشگاه بزرگ منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین دریافت کنید.

یک مجموعه 6 سطحی محتوا محور می باشد که ویدیوهای نشنال جئوگرافیک را به منظور کمک به بهبود مهارت خواندن و همچنین گسترش دانش لغات انگلیسی  و تقویت درک مطلب به همه زبان آموزان انگلیسی ارائه میکند. هر درس از این مجموعه دو موضوع خواندنی و یک فعالیت ویدیویی را شامل می شود. مطالب خواندنی و موضوعات ارائه شده در دروس این مجموعه مجموعه گسترده ای از موضوعات واقعی در دنیای ما را در برمی گیرد که به موضوعاتی نظیر فرهنگ، علم، علوم اجتماعی، مسافرت و ماجراجویی مربوط می شوند.
Reading Explorer is a six-level content-based reading series featuring video from National Geographic to help develop reading and vocabulary skills for all learners. Each unit of Reading Explorer contains two reading passages and an optional video activity. Reading passages cover a wide range of real-world topics related to culture, science, social studies, travel, and adventure.
  • محتویات این محصول:
  1. فایل PDF کتاب دانش آموز در هر دو سطح به صورت تمام رنگی
  2. فایل های صوتی کتاب های دانش آموز
  3. فایل های ویدئویی هر دو سطح

تصاویری از این محصول

تعداد : یک DVD قیمت: 58800 ریال
افزودن به سبد