مجموعه زبان ایرلندی Learning Irish

مجموعه زبان ایرلندی Learning Irish

مجموعه زبان ایرلندی Learning Irish را می توانید در این قسمت از فروشگاه بزرگ منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین دریافت کنید.

این مجموعه از فایل PDF کتاب و فایل های صوتی تشکیل شده است و به دو صورت زبانه (انگلیسی-ایرلندی) می باشد. فایل های صوتی این مجموعه به صورت کامل می باشد و در کنار فایل PDF کتاب استفاده می شود. این مجموعه برای زبان آموزان سطح میانی تنظیم شده است.

محتویات

  • فایل های صوتی و همراه فایل های PDF

 

تعداد : یک DVD قیمت: 89000 ریال
افزودن به سبد