مجموعه ی ویدئویی The Business of English

مجموعه ی ویدئویی The Business of English

مجموعه ی ویدئویی The Business of English را می توانید در این قسمت از فروشگاه بزرگ منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین دریافت کنید.

مجمومه ویدئویی The Business of English یکی دیگر از مجموعه های ارزشمند آموزش زبان انگلیسی در کار و تجارت است. این مجموعه یک سری ویدویی 15 قسمتی است که سعی در آموزش مکالمات روزمره تجاری و کاری دارد.

The Business of English برای افرادی مناسب است که قصد دارند مکالمات انگلیسی و نحوه برقرای ارتباط در محیط کار را بیاموزند. هر یک از قسمت های این مجموعه که در حدود 10 دقیقه می باشد به موضوع خاصی از قبیل معرفی، مکالمات تلفنی، صحبت های رسمی و … اختصاص داده شده است که می توان گفت تمامی نکات آموزشی آن، از مهمترین مواردی است که هر زبان آموزی باید در برخورد با موقیعیت کاری بداند.

علاوه بر فایل های ویدویی هر قسمت شامل یک فایل PDF می باشد که در آن تمامی مکالمات Transcript شده است.

The Business of English

The Business of English is a video presentation broadcast regularly on Australia Network and available here online. This 15-part series for intermediate to advanced English language learners looks at the language used in everyday business situations such as meetings, presentations and negotiations.

  • محتویات این محصول:
  1. فایل های PDF مجموعه ی ویدئویی The Business of English
  2. فایل های ویدئویی مجموعه ی ویدئویی The Business of English

تصاویری از این محصول

تعداد : یک DVD قیمت: 70560 ریال
افزودن به سبد