مجموعه 20 Days of English Pronunciation

مجموعه 20 Days of English Pronunciation

مجموعه 20 Days of English Pronunciation می توانید در این قسمت از فروشگاه بزرگ منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین دریافت کنید.

در این مجموعه ی آموزشی که در قالب بیست فایل ویدئویی تنظیم شده است شما با تلفظ صحیح واژگان زبان انگلیسی آشنا می شوید. فایل های ویدئویی این مجموعه از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند. علاوه بر این مجموعه تقویت تلفظ انگلیسی 20 Days of English Pronunciation می توانید از بقیه ی بسته های آموزشی تلفظ زبان انگلیسی که پیش از این بر روی وبسایت کاردوآنلاین منتشر شده است استفاده نمایید.

20 Days of English Pronunciation

Here, Tipsy Yak (who is an American English teacher) with her unique vivacious teaching style gives you all you need to know about English pronunciation.
تعداد : یک DVD قیمت: 89000 ریال
افزودن به سبد