پادکست های Language is Culture

پادکست های Language is Culture

پادکست های Language is Culture را می توانید در این قسمت از فروشگاه بزرگ منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین دریافت کنید.

یکی دیگر از سری پادکست هایی که برای اولین بار از سمت گروه کاردوآنلاین منتشر شده است سری پادکست های Language is Culture است. اگر نیاز به یادگیری یک زبان دارید، اگر می خواهید زبانی که هم اکنون می دانید را بهبود ببخشید و یا حتی اگر نیاز به انگیزه در یادگیری یک زبان دارید، پادکست های Language is Culture می تواند به شما کمک کند. در این سری پادکست های روش های موثر یادگیری زبان های خارجی توسط کسانی که در این حوزه موفقیت کسب کرده اند را بررسی می کنیم.

Language is Culture

Do you want to learn a language? Maybe you want to improve a language you’ve already started learning? Or perhaps what you need is motivation to keep going? Well if that’s the case, you’ve come to the right place. Here we combine the success stories of everyday learners with advice from experts to equip you with the necessary tools and motivation. It’s easy to make excuses for not learning a language, but we’re here to show you that It doesn’t matter if you’re a full-time student, parent or work 9-5, with the right methods and motivation you can succeed. If you’re ready to take your language learning to the next level, take a look at what we have to offer. Let yourself be inspired by real people who have managed to get real results.

تعداد : یک DVD قیمت: 100000 ریال
افزودن به سبد