پکیج جامع آموزش زبان روسی

پکیج جامع آموزش زبان روسی

این پکیج که شامل بیش از 14 گیگابایت منابع آموزش زبان روسی می باشد می تواند مجموعه کاملی برا ی دوستداران این زبان محسوب شود . منابع آموزش سطح مقدماتی زبان روسی , منابع سطح متوسطه و پیشرفته زبان روسی , منابع آموزش لغات روسی , منابع آموزش گرامر, روسی برای کودکان , فرهنگ و تمدن روسیه و …. در این پکیج موجود می باشند . لیست کامل این مجموعه را می توانید از اینجا دانلود نمایید. البته اسامی چند منبع به عنوان نمونه هم در توضیحات این پست امده است . آموزش به زبان اصلی و یا انگلیسی صورت گرفته است

در قسمت آموزش سطح مقدماتی زبان روسی کتابهایی نظیر 

نرم افزار آموزش زبان روسی رزتاستون در 3 سطح    Rosseta Stone Russian V3

How to Pronounce Russian Correctly  کتاب و فایل صوتی آموزش تلفظ صحیح زبان روسی

Colloquial Russian The Complete Course for Beginners روسی محاوره ای  کتاب و فایل صوتی

Survival Russian a Course in Conversational Russian  کتاب و فایل صوتی

Just Listen ‘n Learn Russian  کتاب و فایل صوتی

Ultimate Russian Beginner-Intermediate   کتاب و فایل صوتی

Teach Yourself Russian  خودآموز زبان روسی

русский язык для всех – Russian for all   کتاب و فایل صوتی

Let’s Go 1-2  Russian for Adults a Course for Beginners  کتا ب و فایل صوتی

The Way to Russia Russian Language  کتاب و فایل صوتی

آموزش روسی با متد لینگافون Linguaphone Russian Course  کتاب و فایل صوتی

Oxford Take Off In Russian  کتاب و فایل صوتی

کتابهای Русский язык как иностранный  Модуль 1-4

و  21 کتاب دیگر

منابع سطح متوسطه و پیشرفته اموزش زبان روسی

روسی محاوره ای سطح دوم  Colloquial Russian 2      کتاب و فایل صوتی

Let’s Talk about Life an Integrated Approach to Russian Conversation   آموزش مکالمه روسی    کتاب و فایل صوتی

Streetwise Russian The Practical Guide to Contemporary Slang and Colloquial Expressions      کتاب و فایل صوتی

Ultimate Russian Advanced    کتاب و فایل صوتی

Слушайте Спрашивайте Отвечайте    کتاب و فایل صوتی

Слова. Пособие по лексике и разговорной практике   کتاب و فایل صوتی

و  29 کتاب دیگر

منایع آموزش گرامر , کتاب تمرین و کاربرد زبان روسی 

A Living Russian Grammar Beginner-Intermediate  کتاب و فایل صوتی

Learning and Training Tests in Russian as a Foreign Language  سطح 1 و 2

و 35 کتاب دیگر

منابع آموزش لغات روسی

مجموعه سه سطحی VocabuLearn – Russian

Using Russian Vocabulary

.Лексика русского языка сборник упражнений

و 11 کتاب دیگر

13 کتاب در باب افعال زبان روسی  نظیر

The Big Silver Book of Russian Verbs -555 Fully Conjugated Verbs

Русские глаголы. Формы и контекстное употребление

Russian Verbs of Motion

مجموعه های خواندنی برای تقویت مهارت خواندن و درک مطلب روسی  شامل  19 کتاب 

مجموعه ای کامل برای آموزش روسی برای کودکان شامل

داستانهای کمپانی دیزنی با زبان روسی  Disney Fairy Tales  کتاب و فایل صوتی

مجموعه های داستانی A Collection of Folk Tales from around the World  کتاب و فایل صوتی

و …

و دیکشنری ها , اصطلاحات روزمره و کوچه بازاری  و .. 

Picture Dictionary Russian

English-Russian Business Dictionary

The Oxford Picture Dictionary English-Russian

Russian-English Phrasebook

Dermo! The Real Russian Tolstoi Never Used

Dirty Russian. Everyday Slang

Say it right in Russian

Berlitz Russian Phrasebook  کتاب و فایل صوتی

نرم افزار روزتاستون آموزش روسی  Rosseta Stone Ver 7  Russian

و چندین کتاب در زمینه فرهنگ و تمدن روسیه و یکسری کتابهای متفرقه اموزش زبان روسی

تعداد : چهار DVD قیمت: 214560 ریال
افزودن به سبد