پکیج جامع یادگیری و تقویت لغات انگلیسی

(اپدیت شد – خرداد 92 )این پکیج شامل بیش از 23 گیگابایت می باشد.  می توانید لیست کل مجموعه های آموزش لغات را در صفجات 18-19 لیست زیر ببینید و یا به توضیحات رفته و لیست را مشاهده نمایید .در این پکیج کتاب , سی دی صوتی , فیلم و نرم افزارهای موردنیاز زبان آموزان برای یادگیری و تقویت دانش لغات انگلیسی آمده است که زبان آموزان را در این زمینه بی نیاز میسازد.

دانلود لیست

 

همچنین لیست کل فایلها در توضیحات مطلب آمده است.

  • تعداد : 7DVD
  • قیمت : 27900 تومان
خرید پستی

لیست فایلهای موجود در پکیج جامع آموزش لغات انگلیسی

ردیف               محتویات                                         اسم مجموعه    

                                 
1             4000Essential English Words                       Book 1,2+   6 Audio CD
2             5000 COLLEGIATE WORDS WHIT BRIEF DEFINITION        8 Audio CD + Book
3            Cambridge English Vocabulary in Use              12 Book + 4 CD-ROM
4                 English Vocabulary Lessons with JenniferESL                      15 Videos
5                    Barron A-Z Audio Wordlist                           Audio
6              Barron’s 550 words                        Audio+Text
7              Penguin – Test Your Vocabulary ESL Megapack                               vol 1-5
8              Vocabulary Booster                            vol 1+2
9            Word Master                Audio + Word List
10           Learning Vocabulay 6 CD-ROM                      CD-ROM ISO
11          Oxford Word Skills 3 Levels (Book+CD-ROM)                       CD-ROM ISO
12               target vocabulary 1-2-3                            Book
13              Test_Your_English_Pack                       16 Books
14             WordSmart Vocabulary Vol (A-B-C-D-E-F-G-J)                   CD-ROM ISO
15             Verbal Advantage                      24 Audio CD
16             Vocabulary.Building 1-2-3-4                               Book
17          Vocaboly 3.1                          Software
18         BBC LEARN ENGLSH VOCABULARY                     Book+ Audios
19            Boost Your Vocabulary (1-2-3-4)                               Book
20         LONGMAN World.Club 1-2-3-4                         Book+ Audios
21            English Language Development Leveled Word Cards                                 Book
22           Confidence in context                         Book+ Audios
23             Million Dollar Vocabulary                             Audios
24            Picture It! for Vocabulary Development Grade 0-1-2                                 Book
25              Vocabulary BJ THOMAS 3 Levels                               Book
26            Vocabulary Booster CD series 1-2                           Book+ Audios
27             Vocabulary Practice and Tests Grade 6-7-8-9-10-11-12                                  Book
28          501Words Barrons                                Software
29              Check your vocabulary For( toefl-ielts-toeic-fce-pet-academic)                               6Book
30              Smart Grammer and Vocabulary1-2-3-4-5-6                     Book+ Audios
31             Setup ETS Learn Vocabulary by Pictures1.6                        Software
32            Vocabulary and Spelling 1-2-3-4                             Book
33        Teach Yourself English Vocabulary                    Book+ Audios
34           Word Smart                 Book+ Audios
35           Vocabulary Readers 0-1-2-3-4-5-6-7                      7 BOOKS
36             Visual Vocabulary Resources 0-1-2-3-4-5-6-7                    7 BOOKS
37             cell phon software5                           Software
38              Easy English Vocabulary                  Book+ Audios
39                Merriam.Webster_s.Vocabulary.Builder                      Audio

40- WORD PASS      Advanced Book+ Audios+TB+WB+Video
41- Vocabulary in Context                              (6 BOOKS) 6 Book
42- Just Vocabulary Podcast                   Book+ Audios   3GB
43- Building Vocabulary Flip Chart            1-2-3 Book
44- Easy English Vocabulary          Book+ Audios
45- English with  Crosswords           1-2-3 Book
46- Building Vocabulary from Word Roots        3-4-5 Book
47- On Track Vocabulary Puzzles Grade 1 Software
48- کتاب های متفرقه شامل   3.5 GB  شامل 94 کتاب یا مجموعه تک سطحی
49- Teach Yourself English Vocabulary   Book+ Audios
504Absolutely Essentia Words-6th Edition-50
51- Learn British English: Vocabulary 2001
و …
  • تعداد : 7 DVD
  • قیمت :27900 تومان
خرید پستی

کلمات کلیدی / keywords: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,