پکیج کامل آموزش لغات انگلیسی

پکیج کامل آموزش لغات انگلیسی

(اپدیت شد – خرداد 92 )این پکیج شامل بیش از 23 گیگابایت می باشد.  می توانید لیست کل مجموعه های آموزش لغات را در صفجات 18-19 لیست زیر ببینید و یا به توضیحات رفته و لیست را مشاهده نمایید .در این پکیج کتاب , سی دی صوتی , فیلم و نرم افزارهای موردنیاز زبان آموزان برای یادگیری و تقویت دانش لغات انگلیسی آمده است که زبان آموزان را در این زمینه بی نیاز میسازد.

دانلود لیست

 

همچنین لیست کل فایلها در توضیحات مطلب آمده است.

 

لیست فایلهای موجود در پکیج جامع آموزش لغات انگلیسی

ردیف               محتویات                                         اسم مجموعه    

                                 
1             4000Essential English Words                       Book 1,2+   6 Audio CD
2             5000 COLLEGIATE WORDS WHIT BRIEF DEFINITION        8 Audio CD + Book
3            Cambridge English Vocabulary in Use              12 Book + 4 CD-ROM
4                 English Vocabulary Lessons with JenniferESL                      15 Videos
5                    Barron A-Z Audio Wordlist                           Audio
6              Barron’s 550 words                        Audio+Text
7              Penguin – Test Your Vocabulary ESL Megapack                               vol 1-5
8              Vocabulary Booster                            vol 1+2
9            Word Master                Audio + Word List
10           Learning Vocabulay 6 CD-ROM                      CD-ROM ISO
11          Oxford Word Skills 3 Levels (Book+CD-ROM)                       CD-ROM ISO
12               target vocabulary 1-2-3                            Book
13              Test_Your_English_Pack                       16 Books
14             WordSmart Vocabulary Vol (A-B-C-D-E-F-G-J)                   CD-ROM ISO
15             Verbal Advantage                      24 Audio CD
16             Vocabulary.Building 1-2-3-4                               Book
17          Vocaboly 3.1                          Software
18         BBC LEARN ENGLSH VOCABULARY                     Book+ Audios
19            Boost Your Vocabulary (1-2-3-4)                               Book
20         LONGMAN World.Club 1-2-3-4                         Book+ Audios
21            English Language Development Leveled Word Cards                                 Book
22           Confidence in context                         Book+ Audios
23             Million Dollar Vocabulary                             Audios
24            Picture It! for Vocabulary Development Grade 0-1-2                                 Book
25              Vocabulary BJ THOMAS 3 Levels                               Book
26            Vocabulary Booster CD series 1-2                           Book+ Audios
27             Vocabulary Practice and Tests Grade 6-7-8-9-10-11-12                                  Book
28          501Words Barrons                                Software
29              Check your vocabulary For( toefl-ielts-toeic-fce-pet-academic)                               6Book
30              Smart Grammer and Vocabulary1-2-3-4-5-6                     Book+ Audios
31             Setup ETS Learn Vocabulary by Pictures1.6                        Software
32            Vocabulary and Spelling 1-2-3-4                             Book
33        Teach Yourself English Vocabulary                    Book+ Audios
34           Word Smart                 Book+ Audios
35           Vocabulary Readers 0-1-2-3-4-5-6-7                      7 BOOKS
36             Visual Vocabulary Resources 0-1-2-3-4-5-6-7                    7 BOOKS
37             cell phon software5                           Software
38              Easy English Vocabulary                  Book+ Audios
39                Merriam.Webster_s.Vocabulary.Builder                      Audio

40- WORD PASS      Advanced Book+ Audios+TB+WB+Video
41- Vocabulary in Context                              (6 BOOKS) 6 Book
42- Just Vocabulary Podcast                   Book+ Audios   3GB
43- Building Vocabulary Flip Chart            1-2-3 Book
44- Easy English Vocabulary          Book+ Audios
45- English with  Crosswords           1-2-3 Book
46- Building Vocabulary from Word Roots        3-4-5 Book
47- On Track Vocabulary Puzzles Grade 1 Software
48- کتاب های متفرقه شامل   3.5 GB  شامل 94 کتاب یا مجموعه تک سطحی
49- Teach Yourself English Vocabulary   Book+ Audios
504Absolutely Essentia Words-6th Edition-50
51- Learn British English: Vocabulary 2001
و …

 

تعداد : هفت DVD قیمت: 334800 ریال
افزودن به سبد