یادگیری زبان اسپانیایی با داستان Learn Spanish with Stories

یادگیری زبان اسپانیایی با داستان Learn Spanish with Stories

یادگیری زبان اسپانیایی با داستان Learn Spanish with Stories را می توانید در این قسمت از فروشگاه بزرگ منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین دریافت کنید.

این مجموعه برای آموزش زبان اسپانیایی توسط نو آموزان تنظیم شده است. فایل PDF داستان ها به همراه فایل های صوتی داستان ها محتویات اصلی این مجموعه می باشد. علاوه بر این، آموزش واژگان هر کدام از داستان ها به زبان انگلیسی از دیگر ویژگی های این مجموعه می باشد.

محتویات

  • فایل های صوتی داستان ها و فایل های PDF
تعداد : یک DVD قیمت: 89000 ریال
افزودن به سبد