مجموعه فلش کارت های زبان آلمانی

مجموعه فلش کارت های زبان آلمانی

 مجموعه فلش کارت های زبان آلمانی را می توانید در این قسمت از فروشگاه بزرگ منابع زبان های خارجی کاردوآنلاین دریافت کنید.

این مجموعه حاوی شش عد فایل PDF می باشد که هر کدام بیش از دویست و پنجاه صفحه می باشند و در قالب فلش کارت هایی برای آموزش زبان آلمانی به کودکان و نوجوانان تنظیم شده اند.

محتویات این محصول:

  • فایل PDF کتاب
تعداد : یک DVD قیمت: 89000 ریال
افزودن به سبد